Köp, sälj, annonsera

Vad är God tro

godtroNär man köper något från en annons är det förstås viktigt att göra vad man kan för att försäkra sig om att det är den rättmätige ägare som säljer objektivet. Om man gjort det man kan för att försäkra sig om att säljaren är den rättmätige ägaren så är man i god tro även om senare skulle visa sig att objektet var stulet. Att man köper ett objektiv i så kallad god tro innebär dock inte nödvändigtvis att man får behålla det om det visar sig vara stulet.

År 2003 ändrades lagen om godtrosförvärv av lösöre så att du inte får behålla en vara som du köpt i god tro om det visar sig att varan tagits från den rätte ägaren genom hot eller tvång.

Om du i god tro köper något från en annons och det sedan visar sig att säljaren inte var ägare till objektet och att objektet tagits från ägaren under hot eller tvång, måste du alltså lämna tillbaka objektet till ägaren om ägaren så begär, Ägaren har 6 månader på sig att begära att få sin stulna egendom tillbaka efter det att han har fått reda på eller borde ha fått reda på att du har egendomen. Detta innebär i realiteten ofta att han har 6 månader på sig efter det upptäcks att egendomen är stulen och polisen blir inblandad.

Om objektet däremot stulits genom ett inbrott, stulits ur en affär eller genom annat brott som inte inkluderar hot eller tvång så får du behålla det om det köpts i god tro.

Om du köper något med god tro så kan du som värst förlora objektet du köpt. Du kan inte åklagas för häleri eller ådra dig straffansvar. Förutsatt att objektet du köpte är lagligt för dig att äga. Om du t.ex. köper stulen hembränningsutrustning i god tro kan du fortfarande straffas för innehavet av den utrustningen även om köpet i sig var i god tro.

Exakt vad som krävs för att du skall kunna anses vara i god tro beror på vad du har köpt. Förenklat kan sägas att du är i god tro om du har vidtagit tillräcklig försiktighet att du inte hade skäll att tro att säljaren inte var den rättmätiga ägaren och inte heller borde ha haft skäl att vara misstänksam. Det är inte tillräckligt att vara naiv och anta att ett objekt inte är stulit utan du måste nå upp till en nivå där andra köpare inte heller skulle ha misstänkt att något var fel. Det är mycket svårt att genomföra god tros förvärv av bilar och andra objekt där det finns ett ägare register. Du måste i dessa fall alltid själv kontrollera registret för att försäkra dig om att säljaren har rätt att sälja objektet.