Köp, sälj, annonsera

Köptips för begagnade sommardäck

Håll dig borta från gamlingarna

När man ser ett begagnat däck med nästan orört mönsterdjup är det lätt att dra slutsatsen att det måste röra sig om däck i riktigt bra skick. Så enkelt är det tyvärr inte.

Vi rekommenderar att man avstår från att köpa däck som är äldre än 5 år eftersom gummi hårdnar med tiden och hårt gummi utgör en säkerhetsrisk på vägen. Ett däck som legat oanvänt i 5 år kan ha ett mönsterdjup på 7 mm och ändå vara i dåligt skick eftersom gummit har hunnit hårdna.

Det är till och med så lurigt att gummit i ett däck som legat i förråd de senaste 5 åren kan vara i sämre skick än ett däck som körts under de senaste 5 åren – trots att det okörda däcket givetvis har mycket mer av sitt mönster kvar och ser ut att vara i bättre skick. Detta beror på att många däckfabrikanter tillsätter särskilda ämnen i gummiblandningen som är avsedda att motverka att gummit blir hårdare, men dessa ämnen fungerar bara som de ska om däcket kör.

För att kontrollera däckets ålder, försök leta upp den fyrsiffriga koden på däcket. Denna kod anger vilket år och vilken vecka som däcket tillverkades. Om den fyrsiffriga koden till exempel är 1214 så innebär det att däcket tillverkades i vecka 12 år 2014.

Vi rekommenderar minst 4 mm mönsterdjup

Lagen kräver inte ett djupare mönsterdjup än 1,6 mm i däckets huvudmönster för sommardäck, men det innebär inte att det är en bra idé att köpa däck som är så pass slitna. Vår rekommendation är att tacka nej till alla däck där mönsterdjupet inte är 4 mm eller djupare – oavsett hur billiga de är. (Ett helt nytt däck brukar ha ett mönsterdjup på minst 8 mm.) Att köpa ”billigt” kan bli dyrt i längden eftersom däcken snart kommer att vara så slitna att du måste skaffa nya igen. Dessutom försämras väggreppet på fuktig vägbana när mönsterdjupet är grundare än 4 mm. Att däcken är lagliga innebär inte att de är bra ur säkerhetssynpunkt.

Kontrollera mönsterdjupet ordentligt

När du kontrollerar mönsterdjupet på ett begagnat sommardäck, nöj dig inte med att mäta på ett ställe utan mät huvudkanalernas djup på flera olika ställen. Utgå sedan ifrån den mätning som gav grundast resultat när du fattar beslut om däcket.

Onormalt slitage

Kan du upptäcka något onormalt slitage på det begagnade däcket? Det kan till exempel ha uppstått ökat slitage på den yttersta mönsterstrukturen för att däcket har körts med felaktigt lufttryck. Undvik att köpa begagnade däck som slitits konstigt.

Ibland räcker det inte med att inspektera däcken med ögonen utan man behöver stryka med handen över hela däckets yta för att upptäcka att delar av däcket har slitits på ett onormalt vis.

Glöm inte sidorna

Det är lätt att bli så fokuserad på själva slitbanan att man glömmer bort att kolla sidorna på däcken. På sidorna kan det uppstå sprickor, skador och deformationer som du inte vill ha, så kontrollera även sidorna noggrant.

Två däck på samma axel ska vara lika bra

Om två däck som monteras på samma axel är olika nötta utgör detta en säkerhetsrisk, även om båda däcken är i bra skick och uppfyller alla lagens krav. Om du erbjuds köpa ett däckpar där det ena däcket är i bättre skick än det anda bör du därför avstå.

Jämför med priset på nya däck

Det är lätt att utgå ifrån att begagnade däck alltid är billigare än nya däck, men begagnade däck kan sättas ut till vilka priser som helst och man kan därför inte lita på att man kommer billigare undan bara för att man köper begagnat.

Försök alltid ta reda på vad motsvarande däck skulle kosta nytt innan du köper begagnat. Då får du ett utgångsläge för förhandlingar om priset. Ibland inser man att beloppet man sparar på att köpa begagnat är så litet att man lika gärna kan köpa nytt.