Köp, sälj, annonsera

Investeringssparkonto

spara pengarEtt investeringssparkonto är en smidig lösning för privatpersoner som vill investera i aktier, fonder och vissa andra värdepapper utan att behöva ta upp vinster och förluster i deklarationen. Med ett investerarsparkonto (ISK) betalar du istället en schablonskatt som räknas fram baserat på värdet på tillgångarna i ditt investerarsparkonto under beskattningsåret.

Hur stor skatten blir består del på värdet på tillgångarna i ditt investerarsparkonto, dels på statslåneräntan. Man räknar med hjälp av en särskild formel fram en slags ”fiktiv vinst” och så betalar du 30% skatt på den.

Det finns många olika banker och finansiella institutioner som erbjuder ISK och de skickar kontrolluppgifter till Skatteverket så att uträkningen av skatten kan ske automatiskt – vilket gör det ännu smidigare för privatpersonen som sparar i investeringssparkontot. Du behöver alltså inte själv sitt och klura ut hur stor schablonskatt du ska betala.

Nackdelar med att spara i ISK

  • Lagen sätter begränsningar för vilka sorters värdepapper du kan förvara i ditt ISK-konto. Aktier måste till exempel handlas på en reglerad marknad eller på en MFT-plattform (i enlighet med EU:s MiFID direktiv).
  • Om du har ett betydande direkt eller indirekt innehav i ett aktiebolag (räknat i röststyrka eller kapital) kan detta hindra dig från att lägga aktierna i ditt ISK. Mer information om vad som gäller finns hos Skatteverket.
  • Eftersom du inte betalar reavinst får du inte heller göra förlustavdrag eller avdrag för kostnader förenade med dina investeringar i ett ISK (t ex fondavgifter).
  • Du måste betala schablonskatten även för de år som värdet på investeringarna i ditt ISK har sjunkit.
  • Du kan inte öppna ett investeringssparkonto ihop med något, utan det är en ägare per ISK som gäller.
  • Det går inte att låsa tillgångarna i ditt ISK för någon viss tid. Är du en ”slösa” som behöver ha tillgångarna låsta för att de inte ska försvinna är ISK därför inte en lämplig sparform.

Vem får ha ett investerarsparkonto?

Endast privatpersoner får att ha ett investerarsparkonto. Företag och organisationer kan alltså inte använda sig av denna sparform.

Det är tillåtet för minderåriga att ha ett ISK, men tag i beaktande att det finns lagstiftning som begränsar vad en minderårig persons pengar får investeras i – oavsett om det sker i ett ISK eller inte.

Får jag ha flera investerarsparkonton?

spara sparkontoDet finns inte någon laglig begränsning för hur många ISK du kan ha.

Det finns många banker och finansiella institutioner i Sverige som erbjuder ISK, så du kan skaffa investerarsparkonton hos många olika företag om du så önskar. Användarvillkoren hos de olika leverantörerna skiljer sig åt, så det kan löna sig att jämföra innan man väljer vilket eller vilka företag man vill ha investerarsparkonto hos.

Tänk på att ett ISK-avtal som är perfekt för din kompis kanske inte alls passar dig, eftersom ni har två helt olika strategier för ert investerande. En person som till exempel vill kunna köpa och sälja aktier ofta behöver ett ISK-konto där aktiehandel är förbunden med låga avgifter, medan detta är mindre viktigt för den som hellre gör några få större affärer per år.