Köp, sälj, annonsera

Köpa hus

köphusAtt sälja och köpa hus genom privata annonser utan att använda en mäklare kan erbjuda fördelar för båda köparen och säljaren. En av de viktigaste av dessa är att ingen mäklaravgift utgår vilket innebär att säljaren kan sälja huset till ett lägre pris utan att sluta med mindre pengar i egen fika. Effekterna av detta kan vara särskilt stora med hus och lägenheter som säljer för låga priser där mäklarnas minimiavgift får stort genomslag.

Att köpa hus privat utan att gå igenom en mäklare kräver dock högre försiktighet från köparens sida och att man gör mer arbete själv som mäklaren annars skulle ha gjort. Det kan ofta vara svårare att få ett lån om man köper ett hus utan en mäklare inblandad och banken kan ibland kräva att man vidtar extra steg innan de ger en ett lån. Även om banken godkänner lånet så kan man få en högre bolåneränta i förhållande till om man går genom en mäklare. Detta är för att banken sätter sin ränta utefter kreditrisken och ovissheten kring bostadens värde. Banken kan dock ofta vara till stor hjälp under själva transaktionen.

Inspektion

Om du köper ett hus direkt från dess ägare utan en mäklare inblandad så är det viktigare än någonsin att du inspekterar fastigheten väl. När en mäklare är inblandad kan du förvänta dig att mäklaren förser dig med viss information och informerar dig om eventuella kända allvarliga problem. Du kan inte göra några sådana antaganden för privata säljare även om de flesta är ärliga säljare som gör sitt bästa för att vara så ärliga de kan mot en potentiell köpare.

När du köper ett hus på detta sätt måste du försäkra dig om att ägaren som säljer det är den rätta ägaren. Detta kan du göra genom att kolla fastighetsregistret. Bluffar där säljare försöker sälja hus de inte äger är mycket ovanliga i Sverige men de förekommer.

Oavsett om du köper ett hus genom mäklare eller direkt från ägaren är det en bra ide att låta genomföra en professionell inspektion för att upptäcka eventuella problem. Oavsett om du genomför en professionell inspektion eller inte bör du alltid också personligen göra en noggrann visuell inspektion av hela fastigheten. Du kanske ser något som inspektören missar eller inte letar efter.

När du köper en fastighet direkt från ägaren är det också mycket viktigt att du själv undersöker vilka pantbrev som finns utfärdade för fastigheten, huruvida dessa är i bruk och huruvida fastigheten är belastad av servitut, arrenden eller dylikt. Du bär också se om du genom att köpa fastigheten får tillgång till några servitut, jakträttigheter, fiskerättigheter eller andra till fastigheten hörande rättigheter.

Köpekontrakt

köphus2Det är väldigt viktigt att upprätta ett giltigt kontrakt när man köper ett hus eller annan fastighet. Köpekontrakt för fastigheter måste till skillnad från de flesta andra kontrakt inom svensk rätt uppfylla vissa formkrav. Även om du inte använder dig av en mäklare så erbjuder vissa mäklare kontrakt som du kan köpa och använda dig av. Din bank kan också ha färdiga standardkontrakt som kan användas. Om ett standard kontrakt inte är lämpliga för den transaktion du tänker ingå så rekommenderar vi att du anlitar en jurist för att skapa kontraktet. Det är extra sant om kontraktet som behövs är komplicerar och avviker från normal praxis. Fastighetsrätt är till stora delar ej möjlig att förhandla bort och eventuella delar av ett kontrakt som strider mot tingande fastighetsrätt är ogiltig.

Fastighetsrätt

Svensk fastighetsrätt kan vara ganska komplicerade men det är en mycket bra ide att lära sig så mycket som möjligt om man vill köpa eller sälja hus utan att använda en mäklare. Man bör lära sig om vilka ansvar man har som säljare och köpare så att man kan undvika missförstånd och framtida konflikter. Genom att veta sina ansvar som säljare kan man försäkra att man uppfyller alla krav gentemot potentiella köpare. Som köpare kan man undvika problem genom att veta vad som man ansvarar för själv och vad man därför måste inspektera före ett köp.

Fastighetsrätt är alldeles för omfattande för att jag skall kunna gå in på den djupare här i denna artikel. Istället skall jag göra det näst bästa och rekommendera några mycket bra böcker som kan ge dig en fördjupad förståelse av fastighetsrätt.

Rekommenderad litteratur

  • Fastighetsköp skriven av Folke Grauers. ISBN 9789154405558Denna bok ger dig en bra insikt i allt du behöver veta innan du köper ett hus eller annan fastighet och är skriven av en av Sveriges mest respekterade experter på fastighetsrätt.
  • Köpa hus : allt du behöver veta innan du skriver under köpekontraktet skriven av Åsa Holstein. ISBN 9789197702355Detta är en bra bok som inte bara fokuserar på fastighetsrätt utan också ger allmänna råd till den som funderar på att köpa ett hus.
  • En introduktion till Allmänna fastighetsrätt skriven av Richard Hager. ISBN 9789139204824Detta är en annan bra bok för den som vill lära sig fastighetsrättens grunder.
  • Rättsfallssamling i fastighetsrätt skriven av Andreas Johansson. ISBN 9789139206774Detta är en bra bok för den som lättare lär sig genom exempel då den visar på hur fastighetsrätten har tillämpats av högsta domstolen i verkliga fall.

Det finns massvis av andra bra böcker om fastighetsrätt för den som vill lära sig mer. De flesta universitet erbjuder fristående kurser i fastighetsrätt i fall du vill lära dig i en mer formell miljö och formalisera dina kunskaper.