Köp, sälj, annonsera

Bolån

Termen bolån används både för lån man tar för att köpa en bostad och lån där bostaden är säkerhet för lånet. Ofta sammanfaller detta – man lånar pengar för att köpa en bostad och den bostaden ställs som säkerhet för lånet. I Sverige får man dock inte låna mer än 85% av bostadens marknadsvärde med bostaden som säkerhet, så resten av pengarna – den så kallade kontantinsatsen – behöver komma någon annan stans ifrån. Har man inte tillräckligt med pengar sparade kan man i många fall, om ens ekonomi och kreditvärdighet tillåter, ta ytterligare ett lån för att täcka hela eller delar av dessa 15%. Detta lån kommer dock inte att ha bostaden som säkerhet och du kan därför räkna med sämre lånevillkor, såsom högre ränta och kortare återbetalningstid.

bolån

När du överväger att köpa en bostad, tänkt på att köpesumman inte är det enda du behöver ha råd med. Se till att du är medveten om vilka kringkostnader som köpet kommer att innebära. Dessa varierar beroende på situationen, men du kan till exempel behöva betala avgifter för lagfart och pantbrev. Kanske vill du anlita en inspektör för att få en oberoende inspektion av bostaden innan köpet.

Om en mäklare används är det i Sverige vanligen säljaren som betalar kommission till mäklaren, men om du som köpare har anlitat en mäklare är situationen förstås annorlunda. Används inte någon mäklare kan man behöva anlita en juridisk expert för att säkerställa att allt går rätt till. Är det en fastighet som ska köpas är formkraven extra strikta.

Bolån – steg för steg

  1. Redan när man börjar fundera på att köpa en ny bostad är det vanligt att man kontaktar banken eller kreditmarknadsbolaget för att diskutera hur mycket man kan låna och till vilka villkor. När man kommit lite längre i processen är det vanligt att man begär ett lånelöfte, så att man vet vad man har att röra sig med innan man börjar buda på bostäder.
  2. Att du har ett lånelöfte om bolån innebär inte att lånet är beviljat. När det är dags att faktiskt köpa en bostad behöver du lämna in en låneansökan och långivaren kommer att göra sin slutliga prövning av kreditvärdigheten då. Om långivaren vill låna ut till dig kommer du att få ett erbjudande med villkor som är bindande för långivaren och som du får minst sju dagar att fundera på om du vill acceptera eller inte.
  3. Om du accepterar låneerbjudandet ingår ni ett avtal.

Återbetalning

Bolån är ofta stora och återbetalningstiden (lånets löptid) brukar vara lång, ibland 50 år eller mer. Med ett klassiskt bolån går en del av varje inbetalning till att betala ränta och en annan del används för att betala ned själva skuldbeloppet.

Även om ditt bolån har en lång återbetalningstid, till exempel 50 år, kommer villkoren inte att vara de samma för hela perioden. Bolånet är indelat i olika villkorsperioder och det finns möjlighet att välja mellan rörlig ränta eller binda räntan för en viss period.

Vad menas med låneskydd?

Ett låneskydd är en typ av specialförsäkring som är kopplad till ett lån. Grundidén är att låneskyddet ska göra det möjligt för dig att fortsätta sköta inbetalningarna till långivaren även om du blir arbetslös, förlorar din arbetsförmåga eller liknande. För ett lån som delas med någon annan person kan det också finnas ett ekonomiskt stöd som träder in om en av personerna avlider.

Låneskydd är vanligast för bolån, men förekommer även för andra typer av lån.

Det kostar att ha låneskydd.

  • Granska alltid villkoren noga, så att du vet vad låneskyddet faktiskt innebär och hur pass bra/dåligt skydd det ger i olika situationer. Ta en extra titt på karenstiden.
  • Jämför med andra lösningar som kan ge ett liknande ekonomiskt skydd men med mer flexibilitet, till exempel olycksfallsförsäkringar, livförsäkringar, etc. Kanske föredrar du att få en klumpsumma eller månatlig ersättning utbetald istället för att få en ersättning som är kopplad till just bolånet.