Köp, sälj, annonsera

Upprätta alltid ett Köpekontrakt

kopekontraktDet är alltid en bra ide att upprätta ett köpekontrakt när du köper saker via annons. På detta sätt har du dokumentation på ditt köp, kan lättare visa på god tro och har säljares information om något problem uppstår.

Se till att upprätta ett köpekontrakt som inte bara innehåller information om varan, säljaren och köparen utan också fungerar som bekräftelse på att säljaren har tagit emot full betalning för köpet.

Här är några tips på punkter som är bra att inkludera.

  • Säljarens namn, adress och telefonnummer. Om ni har haft kontakt via e-post, se till att få med e-postadressen också.Att även inkludera säljarens personnummer är en bra idé eftersom det gör det enklare att få tag på personen om adress eller telefonnummer skulle ändras, till exempel på grund av flytt, ny mobiltelefon eller liknande. Det är inte alls ovanligt att folk säljer av skrymmande kamerautrustning (och andra begagnade prylar) i samband med en flytt och inte tänker på att ge köparen den nya adressen.Tips! Ta en kopia på säljarens legitimation och bifoga köpehandlingarna.
  • Köparens namn, adress, telefonnummer och personnummer. Att inte nöja sig med ett enkelt kvitto utan ha med ditt namn etcetera på dokumentet är praktiskt om du i någon situation måste bevisa att du är rättmätig ägare till objektet, till exempel vid en framtida försäljning eller vid kontakt med försäkringsbolag.
  • Information om varan du har köpt. (Tillverkare, märke, typ, modell, årsmodell, serienummer, beskrivning etc.)
  • Information om vilket skick varan är i, inklusive specifikation över fel och brister. Eventuella friskrivningar från säljaren. Eventuella garantier och utfästelser från säljaren.
  • Information om eventuella tillbehör.
  • Priset för varan och bekräftelse på att säljaren har tagit emot detta belopp.
  • Ort och datum för köpet.
  • Köparens och säljarens namnteckning och namnförtydligande.